Đoàn khảo sát liên ngành làm việc tại Đà Nẵng
Ngày đăng: 21/04/2017
Sáng 21/4, Đoàn khảo sát liên ngành do Phó Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Bùi Thế Đức làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về tình hình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và công tác trí thức trên địa bàn thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí, tiếp và làm việc với Đoàn.
 Đoàn khảo sát liên ngành làm việc tại Đà Nẵng . Ảnh: Đình Hiền

Theo báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian qua, thành phố đã triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng về khoa học công nghệ, môi trường và trí thức đạt những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, khó khăn, hạn chế hiện nay của thành phố là tiềm lực, thị trường khoa học công nghệ, năng lực hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ của thành phố còn hạn chế. Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghệ cao được chú trọng đầu tư nhưng chưa đồng bộ và hoàn thiện, ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư. Cán bộ khoa học có trình độ chủ yếu làm công tác giảng dạy, ít tham gia nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ...

Tại buổi làm việc, Thành ủy Đà Nẵng đã kiến nghị với TW 3 nhóm vấn đề như: sớm ban hành các bộ tiêu chí đánh giá trình độ công nghệ, đánh giá tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị và hướng dẫn địa phương thực hiện. Rà soát và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn sau Luật bảo vệ môi trường năm 2014, đặc biệt là các chính sách nhằm huy động, khuyến khích sự tham gia bảo vệ môi trường của các thành phần trong xã hội. Thành phố cũng kiến nghị TW quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực Miền Trung tại Đà Nẵng; Dự án xây dựng sàn giao dịch công nghệ quốc gia tại Đà Nẵng và xây dựng Viện Ứng dụng bức xạ; sớm triển khai xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường cấp vùng tại Đà Nẵng...

Hà Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 376 - 3751 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 376 - 3751 dòngFirstPrevNextLast v