Từ 1/7, siết lại các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe
Ngày đăng: 19/06/2017
Theo quy định mới của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7/2017, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm xe cơ giới sẽ được kiểm tra chặt chẽ hơn; đồng thời, cách thức xác định hoa hồng cũng tường minh hơn.

 Từ 1/7/2017, các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe... sẽ được kiểm tra chặt chẽ hơn.

Ảnh: Báo Giao thông 

Cụ thể, theo Thông tư 50/2017 của Bộ Tài Chính việc phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, chấp thuận đăng ký sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới ngoài việc phải tuân thủ quy định tại Điều 40, Nghị định 73/2016 của Chính phủ, còn phải theo các nguyên tắc: Bộ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ đề nghị phê chuẩn đăng ký sản phẩm bảo hiểm và sự phù hợp của quy tắc, điều khoản bảo hiểm với các quy định hiện hành… Bộ Tài chính kiểm tra giải trình cơ sở kỹ thuật của sản phẩm bảo hiểm trên cơ sở ý kiến xác nhận của chuyên gia tính toán bảo hiểm (đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe), chuyên gia tính toán dự phòng nghiệp vụ và khả năng thanh toán (đối với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh bảo hiểm nước ngoài)… 
Báo Mới

Tin liên quan

Trang 1 / 87 - 870 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 87 - 870 dòngFirstPrevNextLast v