Đà Nẵng: 100% gói thầu được mua sắm tập trung
Ngày đăng: 15/07/2017
Sở Tài chính Đà Nẵng cho biết, việc mua sắm tài sản công thời gian qua đã được thành phố thực hiện công khai, minh bạch. Riêng các gói thầu mua sắm trang, thiết bị y tế được thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, đảm bảo khách quan, công bằng.
 Hình minh họa

Việc mua sắm tài sản được lập kế hoạch và dự toán từ năm trước, được HĐND thành phố thông qua để thực hiện cho năm sau. Khi thực hiện mua sắm tài sản, các đơn vị phải thực hiện theo phân cấp và trình tự thủ tục quy định của Luật Đấu thầu, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của HĐND và UBND thành phố về việc mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn. Về quy trình triển khai mua sắm tài sản, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, đã tham mưu UBND thành phố triển khai việc mua sắm tập trung và lựa chọn nhà thầu qua mạng. Công tác mua sắm, trang bị mới tài sản nhà nước trên địa bàn thành phố đã được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước.

Hải Lý

Tin liên quan

Trang 1 / 95 - 948 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 95 - 948 dòngFirstPrevNextLast v