Đà Nẵng đầu tư 12 tỷ đồng trùng tu, bảo tồn các di tích
Ngày đăng: 09/08/2017
Năm 2017, thành phố Đà Nẵng đầu tư 12 tỷ đồng trùng tu một số di tích đình làng, miếu, lăng trên địa bàn.
Trong đó, trọng điểm là thực hiện bước đầu dự án phục hồi di tích thành Điện Hải. Ngoài ra, thời gian qua, ngành Văn hóa và các địa phương đã tiến hành kiểm kê 18 di tích lịch sử cấp quốc gia, gần 50 di tích lịch sử cấp thành phố, các di tích trong diện bảo vệ để trùng tu theo mức độ ưu tiên, dựa trên đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2016 - 2020” đã được thành phố phê duyệt. 
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 52 - 511 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 52 - 511 dòngFirstPrevNextLast v