Lương cơ sở sẽ tăng lên 1,39 triệu đồng
Ngày đăng: 15/11/2017
Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách Nhà nước năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách Nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng. Mức bội chi ngân sách Nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% tổng GDP). Về điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017, Nghị quyết quy định giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng; đồng thời, điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng, để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 nhưng chưa được bố trí dự toán.

Nghị quyết cũng giao Chính phủ điều hành chi ngân sách Nhà nước theo dự toán được giao; thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
VTV

Tin liên quan

Trang 1 / 491 - 4904 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 491 - 4904 dòngFirstPrevNextLast v