Đà Nẵng chú trọng các ngành kinh tế then chốt trong thu hút đầu tư 2018
Ngày đăng: 06/12/2017
Với chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, Đà Nẵng cũng đề ra các chỉ tiêu để thực hiện chủ đề năm, một cách có hiệu quả, bao gồm: GRDP tăng 9-10%; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,8-9,8%; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 8-9%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 12-13%.
 Đà Nẵng tập trung phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghệ cao

Tổng thu ngân sách tăng ít nhất 5%; tạo việc làm tăng thêm 4,04%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,25%... Thành phố cũng tập trung đẩy mạnh quảng bá hình ảnh thành phố đến với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, thực hiện đồng bộ các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp; chú trọng phát triển các ngành kinh tế then chốt, nhất là các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, công nghệ thông tin và công nghệ cao.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 118 - 1172 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 118 - 1172 dòngFirstPrevNextLast v