Chuyển mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng sang đất ở đô thị
Ngày đăng: 07/12/2017
UBND thành phố có văn bản gửi Bộ Tài Nguyên và Môi trường (TN&MT) về một số nội dung liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (khu An Đồn) sang đất ở đô thị.

Theo đó, thành phố đề nghị Bộ TN&MT thống nhất cho phép các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu An Đồn đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị, đất thương mại dịch vụ nếu có chức năng, ngành nghề kinh doanh phù hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.

Đối với các doanh nghiệp có nguyện vọng tiếp tục sản xuất, thành phố sẽ bố trí đến các KCN khác và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí đất đã di dời theo đúng quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương đưa khu An Đồn ra khỏi quy hoạch tổng thể phát triển các KCN của cả nước đến năm 2020 với quy mô 501.202m2 đất và giao Đà Nẵng thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất KCN nêu trên sang đất ở đô thị theo quy định.
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 451 - 4503 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 451 - 4503 dòngFirstPrevNextLast v