Các bệnh viện đã có chuyển biến rõ rệt về chất lượng dịch vụ
Ngày đăng: 14/02/2018
Hầu hết các bệnh viện đều đã có những chuyển biến rõ rệt về dịch vụ, chất lượng và sự hài lòng là đánh giá của Hội đồng chấm điểm các bệnh viện của Bộ Y tế sau khi chấm điểm 166 bệnh viện trong năm 2017.
Các bệnh viện được chấm điểm theo 83 tiêu chí: về chất lượng, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và các tiêu chí về sự hài lòng, xanh sạch đẹp. Kết quả chung cho thấy, hơn 80% người bệnh hài lòng về chất lượng, dịch vụ và cơ sở hạ tầng của bệnh viện. Năm qua, có thêm tiêu chí chấm điểm về thanh toán bảo hiểm y tế và giá dịch vụ, nhưng một bộ phận người dân còn chưa hài lòng về tiêu chí này. Một số tiêu chí khác bị điểm thấp do các bệnh viện quá tải, cơ sở hạ tầng cũ. Thông qua, kết quả chấm điểm này Bộ Y tế sẽ lựa chọn 5 bệnh viện có số điểm cao nhất để tuyên dương, khen thưởng.  
VTV

Tin liên quan

Trang 1 / 85 - 845 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 85 - 845 dòngFirstPrevNextLast v