Cả nước có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
Ngày đăng: 10/03/2018
2 tháng đầu năm, cả nước có hơn 18.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong với tổng vốn đăng ký là hơn 197 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 29% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.
Nếu tính cả 337,3 nghìn tỷ đồng của gần 6.000 lượt doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong hai tháng đầu năm 2018 là 534,6 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có gần 6.900 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong hai tháng đầu năm nay lên 25,6 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng đầu năm 2018 là 156,4 nghìn người, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước./. 
Báo nhân dân

Tin liên quan

Trang 1 / 125 - 1247 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 125 - 1247 dòngFirstPrevNextLast v