Đà Nẵng phấn đấu thực hiện thành công 3 đột phá về phát triển kinh tế- xã hội
Ngày đăng: 11/03/2018
Theo đề án phát triển KT-XH thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, Đà Nẵng phấn đấu thực hiện thành công 3 đột phá về phát triển kinh tế- xã hội, gồm: Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư vào công nghiệp - công nghệ cao, công nghệ thông tin; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả khu vực công, lẫn khu vực tư nhân.
Theo đó, thành phố đã ban hành và công khai danh mục 68 dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2017-2020. Trong đó, lĩnh vực y tế có 5 dự án; du lịch, dịch vụ, thương mại: 9 dự án; nông nghiệp ứng dụng CNC: 7 dự án; đầu tư cơ sở hạ tầng: 17 dự án; công nghiệp - CNC: 22 dự án và lĩnh vực môi trường: 3 dự án./. 
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 495 - 4943 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 495 - 4943 dòngFirstPrevNextLast v