Đà Nẵng phấn đấu có 900 doanh nghiệp CNTT vào năm 2020
Ngày đăng: 11/03/2018
Theo Kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển công nghiệp công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 được UBND thành phố ban hành, thành phố hướng đến việc xây dựng ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế quan trọng, có đóng góp tích cực vào đột phá kinh tế - xã hội, đưa Đà Nẵng trở thành địa phương đầu tàu của khu vực miền Trung và cả nước về phát triển công nghiệp CNTT.
 Đà Nẵng phấn đấu có 900 doanh nghiệp CNTT vào năm 2020.Hình minh họa 

Mục tiêu cụ thể của chiến lược này là phấn đấu tăng số lượng doanh nghiệp CNTT, từ 700 lên 900 doanh nghiệp vào năm 2020 và 1.200 doanh nghiệp vào năm 2025. Bên cạnh đó, tăng số lượng lao động ngành CNTT từ 24.500 lên 39.100 người vào năm 2020 và 65.850 người vào năm 2025. UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, đầu mối việc triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan có liên quan để tham mưu UBND thành phố về chiến lược thu hút, huy động, sử dụng vốn đầu tư ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước cho phát triển công nghiệp CNTT của thành phố.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 495 - 4943 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 495 - 4943 dòngFirstPrevNextLast v