Đà Nẵng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ
Ngày đăng: 12/03/2018
Một trong những mục đích của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chính là kỳ vọng được chuyển giao công nghệ. Và để tận dụng điều này, Đà Nẵng đề ra nhiều giải pháp để nâng cao năng lực doanh nghiệp địa phương, tiếp cận và đổi mới công nghệ.
  

Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 36 quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố, thành lập Quỹ Phát triển KH&CN và dự án “Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa đến năm 2020”. Ngoài ra, Sở KH&CN tiến hành khảo sát công nghệ đối với hơn 600 DN trên 11 lĩnh vực khác nhau để có cái nhìn toàn diện và cụ thể về trình độ và năng lực đổi mới công nghệ của DN, từ đó phân tích, lập bản đồ công nghệ, làm cơ sở xây dựng các chính sách hỗ trợ.

Theo VCCI, hệ số chuyển giao công nghệ từ các DN FDI sang các DN Việt Nam đứng vị thứ 89 trong số 137 nền kinh tế do Diễn đàn kinh tế thế giới khảo sát.
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 125 - 1247 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 125 - 1247 dòngFirstPrevNextLast v