Mục tiêu đến năm 2021: 35% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH
Ngày đăng: 08/05/2018
Hiện nay, Đề án cải cách chính sách BHXH đang được lấy ý kiến và sẽ được Hội nghị T.Ư 7 đưa ra thảo luận.

Đề án cải cách chính sách BHXH đưa ra mục tiêu đến năm 2021 phấn đấu có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 1% lực lượng lao động, khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH hằng tháng và trợ cấp xã hội, chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH đạt mức 80%. Năm 2025, có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Đến năm 2030, phấn đấu có khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng trong độ tuổi, 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, BHXH và trợ cấp BHXH .

Hải Lý

Tin liên quan

Trang 1 / 85 - 843 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 85 - 843 dòngFirstPrevNextLast v