Thu ngân sách 8 tháng đầu năm đạt 62% dự toán năm
Ngày đăng: 13/09/2018
Tổng thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm của cả nước ước tính đạt 814.200 nghìn tỷ đồng, bằng 61,7% dự toán năm.
Trong đó, thu nội địa đạt 649.000 tỷ đồng, bằng 59%; thu từ dầu thô đạt 37.700 tỷ đồng, hơn 105 %; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt hơn 125.000 tỷ đồng, bằng 70%. Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 90.200 tỷ đồng, bằng 54,2% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 109.600 tỷ đồng, bằng 49,2%; thu tiền sử dụng đất đạt 74,4 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6%...Có thể thấy, sở dĩ thu ngân sách đạt mức 62% là do thu từ dầu thô tăng cao. Riêng thu ngân sách khối doanh nghiệp vẫn thấp. Riêng Đà Nẵng thu ngân sách 8 tháng qua, tăng trưởng cao hơn mức trung bình cả nước, đạt hơn 64% dự toán với  hơn16.626 tỷ đồng./.  
Báo Nhân dân

Tin liên quan

Trang 1 / 139 - 1382 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 139 - 1382 dòngFirstPrevNextLast v