Phân cấp quyết định đầu tư dự án từ nguồn ngân sách
Ngày đăng: 11/10/2018
Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ vừa ký ban hành quy định về quản lý đầu tư và xây dựng thành phố.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định đầu tư cho các dự án sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn ngân sách thành phố khi dự án có tổng mức đầu tư từ 5 tỷ đồng trở lên. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền và phân cấp các sở, ngành, quận, huyện quyết định đầu tư cho dự án có tổng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách do đơn vị mình hoặc đơn vị trực thuộc quản lý có vốn đầu tư dưới 5 tỷ đồng. Việc xử lý các dự án chuyển tiếp khi quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/10/2018 được hướng dẫn xử lý theo hướng: đối với những dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư đã được cân đối vốn mà chưa thực hiện, thực hiện dang dở thì không phải lập thủ tục phê duyệt lại, các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa cân đối vốn thì áp dụng thực hiện theo quyết định trên. 
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 558 - 5577 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 558 - 5577 dòngFirstPrevNextLast v