Đà Nẵng thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XII
Ngày đăng: 11/10/2018
Sáng 11/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã chủ trì thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến các đồng chí ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, bí thư các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, báo cáo viên Thành ủy và giám đốc các sở, ban, ngành thành phố.
 Đà Nẵng thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 8, khóa XII .Ảnh: Hoàn Vũ

Thông báo đến các đại biểu, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết, từ ngày 2 đến ngày 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung, vấn đề quan trọng. Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để chỉ đạo hoàn chỉnh, ban hành chính thức và tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thông qua kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019. Giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Trung ương, báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để ban hành chính thức kết luận; chỉ đạo Ban cán sự đảng Chính phủ hoàn chỉnh Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019 trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì hội nghị.Ảnh: Hoàn Vũ 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu bổ sung hai Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, bằng hình thức cách chức Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XI và Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011 – 2016; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Trần Văn Minh, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 7 đến Hội nghị Trung ương 8, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, thống nhất, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2018 và các năm tiếp theo; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 8, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần nắm chắc, kịp thời thông tin, định hướng nhận thức, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên có cơ sở nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII./.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 558 - 5577 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 558 - 5577 dòngFirstPrevNextLast v