Quốc hội chốt chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6- 6,8%
Ngày đăng: 09/11/2018
Ngày 8/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Sau khi nghe trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với 447/450 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,16% tổng số đại biểu Quốc hội. Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Quốc hội xác định, mục tiêu tổng quát trong năm 2019 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, ứng dụng khoa học, công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, quyết liệt phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nghị quyết đặt mục tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6- 6,8%, tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. 
VTV

Tin liên quan

Trang 1 / 581 - 5810 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 581 - 5810 dòngFirstPrevNextLast v