Đề nghị các địa phương tạm dừng việc sắp xếp bộ máy
Ngày đăng: 06/12/2018
Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
Theo đó, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Để trình Bộ Chính trị cho ý kiến. Theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ ngày 3/12, trong khi Chính phủ chưa ban hành 2 Nghị định này, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm dừng việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện.  
TTXVN

Tin liên quan

Trang 1 / 597 - 5961 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 597 - 5961 dòngFirstPrevNextLast v