Hiệp định CPTPP mở nhiều cơ hội mới cho kinh tế Việt Nam
Ngày đăng: 07/01/2019
Hiệp định CPTPP chính thức có hiệu lực không chỉ mở ra những cơ hội mới mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam cải cách thể chế kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh.
Năm 2019 là năm đầu tiên thực thi CPTPP, một số nhóm hàng sẽ bắt đầu có thuế quan bằng 0, một số nhóm bắt đầu lộ trình cắt giảm dài hơn. Nhìn chung, về tổng thể CPTPP thực thi là có lợi cho Việt Nam. Dự báo tác động của CPTPP với Việt Nam vào khoảng 1,3% GDP. Nếu có những mở cửa lớn hơn về dịch vụ, thì mức tăng trưởng GDP tăng thêm có thể lên tới 2,1%. Đáng lưu ý, theo các chuyên gia, doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới có thể giúp Việt Nam thay đổi được công nghiệp phụ trợ. Nghĩa là Việt Nam có thể thu hút các doanh nghiệp FDI ngành công nghiệp phụ trợ, chứ không phải là đơn thuần lắp ráp. Đây là điểm tích cực từ CPTPP. 
Báo Chính phủ

Tin liên quan

Trang 1 / 132 - 1317 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 132 - 1317 dòngFirstPrevNextLast v