Đà Nẵng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 4%
Ngày đăng: 12/07/2019
Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) của Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2019 tăng 4%; trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,0%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước tăng 5,6%; sản xuất nước và xử lý rác thải ước tăng 18%; công nghiệp khai khoáng ước giảm 19,8%.
 Đà Nẵng: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 4%. Ảnh: Báo Công Thương 

Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng có thuận lợi và phát huy năng lực các dự án đầu tư mới, đầu tư bổ sung. Tuy nhiên, các ngành giảm hoặc tăng thấp đa số là các ngành chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp (chiếm gần 57%), trong đó có các ngành sản xuất chủ lực như: sản xuất kim loại (sắt, thép) giảm 35,7%; dệt giảm 29,1%; sản xuất phụ tùng, bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe giảm 20,4%; điện tử giảm 11,6%..., do đó ảnh hưởng lớn đến mức tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp.

Thu Hương

Tin liên quan

Trang 1 / 166 - 1653 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 166 - 1653 dòngFirstPrevNextLast v