Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch
Ngày đăng: 14/08/2019
Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết, trong tháng 7 năm 2019, Sở đã tham mưu cấp 120 thẻ hướng dẫn viên, trong đó, cấp mới 35 thẻ hướng dẫn viên quốc tế và 21 thẻ hướng dẫn viên nội địa; cấp đổi và cấp lại 64 thẻ hướng dẫn viên, nâng tổng số hướng dẫn viên trên địa bàn thành phố lên gần 4.400 người.
 Nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch 

Bên cạnh số lượng, ngành du lịch thành phố cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch. Mới đây, Sở Du lịch thành phố đã ban hành và  đẩy mạnh tuyên truyền Bộ quy tắc đạo đức nghề và ứng xử của hướng dẫn viên du lịch hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bộ quy tắc này không chỉ góp phần định hướng hành vi, thái độ, thói quen, cách thức ứng xử, đạo đức nghề của hướng dẫn viên khi tham gia hoạt động hướng dẫn khách du lịch mà còn là cơ sở để các hướng dẫn viên phấn đấu thực hiện, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, thân thiện trong lòng du khách.

Tố Trang, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v