Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố.
Ngày đăng: 14/08/2019
Sáng 14/8, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí có buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, lãnh đạo Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố Đà Nẵng nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ 07 tháng đầu năm 2019, việc thực hiện thông báo kết luận số 421 của Thành ủy Đà Nẵng và việc thực hiện Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Công Trí làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc
Thành ủy, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội thành phố. 

7 tháng đầu năm 2019, các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị TW 8 ( khóa XII ); sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 ( khóa XII ) về xây dựng chỉnh đốn đảng; lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thương vụ Thành ủy; chỉ đạo triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW và Thành ủy, ban hành Đề án cải cách hành chính trong các cơ quan đảng giai đoạn 2020-2025. Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội thành phố. Trong 45 đầu công việc theo Thông báo, Kết luận 421 của Thành ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố đã thự hiện hoàn thành 33 đầu công việc, 11 đầu việc đang triển khai thực hiện, 1 đầu việc chưa hoàn thành

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá cao những nổ lực của các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, Mặt trận và đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố trong công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như chất lượng công tác tham mưu chưa thật sự cao ở một số lĩnh vực; công tác phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa được đồng bộ. Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện giám sát phản biện xã hội chưa đạt yêu cầu. Thời gian đến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội tập trung triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 thật tốt; tập trung thực hiện nghị quyết của Thành ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tập trung triển khai Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 có hiệu quả, đi vào chiều sâu; triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện đề án cải cách hành chính cần xây dựng lộ trình thực hiện đảm bảo yêu cầu, trong đó chú ý bảo mật thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đã chỉ ra 1 số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến của từng cơ quan tham mưu, giúp việc, Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội của thành phố.

Hà Hùng, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v