UBND thành phố họp thường kỳ tháng 8
Ngày đăng: 14/08/2019
Chiều 14/8, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ chủ trì họp thường kỳ UBND thành phố để thảo luận và thông qua một số nội dung theo chương trình công tác.
 UBND thành phố họp thường kỳ tháng 8. Ảnh: Văn Anh       

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thông qua một số vấn đề về tờ trình đề nghị xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy cho huyện Hòa Vang phát triển; về ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng nhà làm việc thuộc trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; nhà làm việc thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố; về việc tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Đà Nẵng. Các vấn đề về việc đề nghị phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với Khu đất A2-1 Khu dân cư làng cá Nại Hiên Đông; về Quy định một số nội dung về thu hồi đất đối với dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai trong khu công nghệ cao và các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp; về việc ban hành Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố; việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm.

Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đề nghị đối với việc xây dựng cơ chế chính sách cho huyện Hòa Vang thì các ngành rà soát, đề xuất thêm phân cấp quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực cho địa phương và nghiên cứu thêm vấn đề tự chủ ngân sách.

Văn Hùng, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 652 - 6515 dòngFirstPrevNextLast v