Vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100%
Ngày đăng: 08/09/2019
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 5566 về đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020.
 Vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đạt 100% 
Theo đó, Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các ngành liên quan và UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế để vận động học sinh, sinh viên tham gia. Giao chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên đối với từng đơn vị trường học, đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT học sinh, sinh viên là một trong những tiêu chí công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng đối với nhà trường hằng năm. Đại học Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị thành viên vận động sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Ngoài việc triển khai BHYT đối với sinh viên năm 1, cần quan tâm tiếp tục triển khai đối với các sinh viên đang theo học từ năm thứ 2 trở đi chưa tham gia BHYT.  
Cổng TTĐT TP ĐN

Tin liên quan

Trang 1 / 115 - 1143 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 115 - 1143 dòngFirstPrevNextLast v