Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động
Ngày đăng: 31/12/2019
Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động tại các vùng từ ngày 1/1-2020 như sau:

Địa bàn thuộc vùng I: Tăng từ 4.180.000 đồng/tháng lên 4.420.000 đồng/tháng.

Địa bàn thuộc vùng II: Tăng từ 3.710.000 đồng/tháng lên 3.920.000 đồng/tháng.

Địa bàn thuộc vùng III: Tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên 3.430.000 đồng/tháng.

Địa bàn thuộc vùng IV: Tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên 3.070.000 đồng/tháng.

Nghị định 90/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 01-01-2020.

luatvietnam.vn

Tin liên quan

Trang 1 / 24 - 237 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 24 - 237 dòngFirstPrevNextLast v