Nhiều hỗ trợ cho doanh nghiệp công nghệ thông tin
Ngày đăng: 09/01/2020
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung vừa ký ban hành Nghị quyết số 270/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.
 Hình minh họa

Cụ thể, hỗ trợ 50% chi phí thuê mặt bằng trong Khu Công viên phần mềm, Khu Công nghệ thông tin tập trung, các tòa nhà cho thuê tập trung và dùng chung trên địa bàn thành phố với diện tích không quá 200m2/năm; hỗ trợ 50% chi phí cho 1 website được thuê lưu ký trong nước với thời hạn một năm; 50% chi phí thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê thực hiện dịch vụ lưu trữ dữ liệu, thuê dịch vụ an toàn an ninh thông tin của nhà cung cấp dịch vụ trong nước trong một năm, với tổng chi phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/năm; hỗ trợ 50% chi phí đào tạo một số ngành với tổng chi phí hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/doanh nghiệp/năm; 50% chi phí xây dựng, áp dụng và lấy chứng nhận quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số với tổng chi phí hỗ trợ không quá 200.000.000 đồng/doanh nghiệp/năm. Thành phố cũng  hỗ trợ chi phí đăng ký lần đầu bảo hộ bản quyền phần mềm trong nước, nhưng không quá 10 triệu đồng/sản phẩm; hỗ trợ chi phí quảng bá sản phẩm phần mềm, nội dung số trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng với mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/doanh nghiệp/năm.

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v