Sửa quy định về bồi thường, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Ngày đăng: 20/02/2020
Tại Nghị định 06/2020/NĐ-CP, Chính phủ đã sửa đổi quy định liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo đó, bổ sung trong khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nội dung về dự kiến tiến độ thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bên cạnh các nội dung khác như:

- Diện tích từng loại đất dự kiến thu hồi.

- Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất.

- Dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ đối với từng loại đối tượng thu hồi đất.

- Dự kiến giá đất bồi thường đối với từng loại đất, từng loại vị trí…

Đồng thời, với trường hợp thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư mà phải xây dựng khu tái định cư tập trung thì các nội dung trên phải gồm cả khu vực thu hồi đất để xây dựng khu tái định cư tập trung đó.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/2/2020. 

luatvietnam.vn

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v