Đà Nẵng chú trọng phát triển đô thị sân bay, không gian ngầm đô thị
Ngày đăng: 26/02/2020
Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành Chương trình số 43-CTr/TU về việc triển khai thực hiện chuyên đề tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tổ chức không gian đô thị hiện đại, hướng đến xây dựng thành phố môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 Đà Nẵng chú trọng phát triển đô thị sân bay, không gian ngầm đô thị 

Theo đó, phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, ngang tầm quốc tế và có bản sắc riêng; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, coi việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm; tập trung phát triển 3 trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, hoàn thiện quy hoạch, thiết kế đô thị thành phố, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng nhu cầu và định hướng phát triển bền vững của thành phố trong tương lai; mục tiêu đến năm 2045 trở thành đô thị lớn, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á.

Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đô thị được tiến hành thường xuyên, bảo đảm tính hệ thống, lâu dài, có chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển thành phố bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị; tuân thủ và hạn chế tối đa điều chỉnh quy hoạch làm phá vỡ quy hoạch ban đầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị; xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý đô thị từ cấp thành phố đến phường, xã bảo đảm đồng bộ, hiệu quả. Thành phố tổ chức không gian đô thị theo xu thế hiện đại, văn minh, bảo tồn và phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển - sông - núi, bảo đảm các tiêu chuẩn đô thị hiện đại. Phát triển trung tâm thành phố theo hướng đô thị nén hiện đại, chú trọng phát triển đô thị sân bay; phát triển khu vực ven sông, ven biển, bảo vệ môi trường tự nhiên, gắn với phát triển giao thông đường thủy; mở rộng không gian đô thị về phía Tây thành phố trên cơ sở bảo đảm yếu tố bền vững về môi trường tự nhiên, thích ứng biến đổi khí hậu; phát triển đô thị gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa, tinh thần; chú trọng phát triển không gian ngầm đô thị.

Đà Nẵng tập trung xây dựng thành phố thông minh, trọng tâm là hướng đến các mục tiêu chính về quản lý quy hoạch đô thị hiệu quả, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công về quy hoạch đô thị; xây dựng thành phố sinh thái, môi trường, kết hợp hài hòa giữa các yếu tố môi trường tự nhiên và môi trường xã hội; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; kiên quyết không thu hút đầu tư và tập trung xử lý những dự án gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ ô nhiễm môi trường; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn cảnh quan, đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường.

Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 785 - 7850 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 785 - 7850 dòngFirstPrevNextLast v