Triển khai chương trình công tác Ban chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo năm 2020
Ngày đăng: 26/02/2020
Sáng ngày 26/2/2020, Ban chỉ đạo Biển Đông-Hải đảo thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2020. Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo thành phố Đà Nẵng chủ trì hội nghị.
 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo Biển Đông- Hải đảo thành phố Đà Nẵng
chủ trì hội nghị.  

Trước diễn biến phức tạp về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới và khu vực, tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19…; năm 2020, Ban chỉ đạo Biển Đông - Hải đảo thành phố Đà Nẵng tập trung một số nhiệm vụ: tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trên biển trong các tầng lớp nhân dân; tham mưu UBND thành phố sẵn sàng huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền vùng biển. Tiếp tục thực hiện tốt một số chính sách phát triển thủy sản, hỗ trợ ngư dân khai thác ở vùng biển xa; thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm; quản lý, thẩm định chặt chẽ các dự án tại khu vực nhạy cảm về quốc phòng, an ninh khu vực biên giới biển của thành phố theo quy định của pháp luật, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển của địa phương.

Thu Hương, Văn Anh

Tin liên quan

Trang 1 / 785 - 7850 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 785 - 7850 dòngFirstPrevNextLast v