Từ ngày 1/3/2020: Bỏ phân biệt chính quy-tại chức trên bằng đại học
Ngày đăng: 01/03/2020
Từ ngày 1/3/2020, quy định không ghi thông tin về hình thức đào tạo như chính quy hay tại chức trong nội dung chính của văn bằng như quy định cũ sẽ chính thức có hiệu lực.

Nội dung này sẽ được ghi trên phụ lục và kèm theo đó là các nội dung khác về chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo. Như vậy, từ đầu tháng 3 này, trên văn bằng sẽ chỉ còn các nội dung: Tiêu đề, tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo, ngành đào tạo, tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng, họ, chữ đệm, tên, ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng, hạng tốt nghiệp, số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Vietnamnet

Tin liên quan

Trang 1 / 10 - 94 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 10 - 94 dòngFirstPrevNextLast v