Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2020
Ngày đăng: 24/03/2020
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
 Hình minh họa

Đây là một trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Quyết định số 5999 về nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Hội đồng giải phóng mặt bằng các địa phương đẩy nhanh tiến độ đền bù giải tỏa đảm bảo tiến độ theo Quyết định số 345; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đơn vị quản lý để có kế hoạch đền bù giải tỏa bàn giao mặt bằng phù hợp với tiến độ thi công của nhà thầu.

Các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án có kế hoạch chi tiết, phân công theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị… đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để khởi công các công trình, đặc biệt các công trình trọng điểm, động lực… Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà thầu trong việc hoàn thiện hồ sơ quyết toán, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng. Tổng hợp, trình bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 để thanh quyết toán cho các công trình đã có Quyết định phê duyệt quyết toán. Kịp thời báo cáo vướng mắc để tháo gỡ.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 224 - 2234 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 224 - 2234 dòngFirstPrevNextLast v