Đại hội Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (2020-2025)
Ngày đăng: 17/05/2020
Với chủ đề “Trách nhiệm, kỷ cương - Đoàn kết, đổi mới - Chất lượng, hiệu quả”, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đại hội Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng lần thứ XX (2020-2025) 

Nhiệm kỳ qua, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và của địa phương, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, Đảng bộ đã chủ động phối hợp với các cơ quan khác đảm bảo an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra. Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu trực tiếp Bí thư Ban Cán sự Đảng với số phiếu tán thành 100%.

Đăng Khôi

Tin liên quan

Trang 1 / 1 - 10 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 1 - 10 dòngFirstPrevNextLast v