Đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng: 20/05/2020
Thành ủy Đà Nẵng vừa có Chỉ thị số 40-CT/TU về lãnh đạo đẩy mạnh hoạt động khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

-Tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về thực hiện các chủ trương, giải pháp phòng chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng mọi điều kiện về nhân lực, phương tiện và chủ động triển khai các phương án, kịch bản nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ. Nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội nhưng đảm bảo kiểm soát đúng mức, không chủ quan, lơ là; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến đời sống người dân, trật tự, an toàn xã hội và hoạt động phát triển kinh tế.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương Đảng, Chính phủ về hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, khôi phục lại các hoạt động kinh tế - xã hội. Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được tiếp cận nhanh với các cơ chế, chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo sớm triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đảm bảo đúng quy định, đối tượng và công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi các chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Xác định rõ những cơ hội, động lực mới cho tăng trưởng, triển khai quyết liệt các giải pháp, trong đó tập trung vào 5 lĩnh vực trọng tâm: Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Khôi phục, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu. Kích cầu du lịch, khuyến khích tiêu dùng nội địa. Thúc đẩy đầu tư công. Tập trung tháo gỡ khó khăn đối với các dự án quy mô lớn của các doanh nghiệp có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, khởi công dự án.

Kịp thời thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt kết quả cao nhất; đồng thời, rà soát, cân đối chi ngân sách hiệu quả, phù hợp với tiến độ thu, ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên 9 tháng cuối năm của các địa phương, đơn vị; giảm tuyệt đối các khoản chi chưa có nội dung chi; rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết giảm tối đa các khoản chi lễ hội, hội thảo, hội nghị, khánh tiết, đi công tác nước ngoài.

-Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm 2020 “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” và tổ chức tốt Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2020. Đa dạng hóa các hình thức xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là hỗ trợ nhà đầu tư về tiếp cận cơ chế, chính sách, vốn, đất đai… để nắm bắt thời cơ thu hút nguồn vốn đầu tư. Tiếp tục triển khai có kết quả các công trình, dự án được trao Giấy chứng nhận đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư, Thông báo cho phép nghiên cứu đầu tư tại Tọa đàm mùa Xuân 2019 và các dự án được xúc tiến tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2020. Xây dựng các cơ chế mở để khuyến khích đầu tư phát triển khối kinh tế tư nhân, nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khôi phục, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Hỗ trợ các hội, hiệp hội doanh nghiệp đẩy mạnh các khóa huấn luyện tìm kiếm thị trường, cơ hội kinh doanh mới, hỗ trợ chuyển đổi kinh tế số. Khuyến khích phát triển sản xuất những mặt hàng, lĩnh vực có tiềm năng như: Công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dịch vụ ngân hàng, các hình thức thanh toán điện tử, hạn chế sử dụng tiền mặt…

- Đổi mới cách thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; nâng cao năng lực, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn với công tác đánh giá, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến; xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là các chỉ số về gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, cạnh tranh bình đẳng, tính minh bạch…

- Tiếp tục cụ thể hóa triển khai có hiệu quả 12 chương trình, kế hoạch của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng gắn với lãnh đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy.

- Đảm bảo an ninh, an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng từ nay đến cuối năm, nhất là Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, trộm cắp, cướp giật, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh gây mất an ninh trật tự, thông tin sai sự thật… xây dựng thành phố Đà Nẵng thực sự là điểm đến tin cậy, an toàn của nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

VP Thành ủy Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 863 - 8624 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 863 - 8624 dòngFirstPrevNextLast v