Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
Ngày đăng: 23/05/2020
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 23/5/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi), nghe và thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa chủ trì điểm cầu tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
 Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV 

Theo Tờ trình về dự án Luật Cư trú (sửa đổi), dự thảo Luật tập trung sửa đổi hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, số tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân, cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú; quy định về trình tự, thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Báo cáo thẩm tra dự án Luật này, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành nội dung của dự thảo Luật, đồng thời nêu ra một số vấn đề cần hoàn thiện, làm rõ, nhất là về nền tảng công nghệ, kinh phí thực hiện việc cấp số định danh cá nhân; mức độ tác động của dự thảo Luật tới quan hệ hộ gia đình, xác thực nhân thân; quy định cụ thể trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu, khai thác thông tin và một số quy định khác trong thủ tục đăng ký cư trú…

Theo Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, dự thảo Nghị quyết quy định cho phép thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo hướng xây dựng mô hình tổ chức 1 cấp chính quyền địa phương (ở cấp thành phố) và 2 cấp hành chính (quận, phường); quy định thí điểm 4 chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội nhưng khác với quy định hiện hành hoặc chưa có quy định, bao gồm: phân quyền thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị từ Thủ tướng Chính phủ cho đến Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố; một số quy định về quản lý tài chính - ngân sách, ổn định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho thành phố, chính sách sử dụng nguồn cải cách tiền lương, chính sách về phí, lệ phí.

Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cơ bản tán thành dự thảo Nghị quyết, cho rằng thành phố Đà Nẵng có nhiều thuận lợi trong xây dựng, tổ chức mô hình chính quyền đô thị, đồng thời đề nghị cần làm rõ thêm một số vấn đề về sự ảnh hưởng của dự thảo Nghị quyết đến tính đại diện, vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân; lý giải cụ thể hơn cơ chế vận hành của UBND quận, phường với UBND thành phố, mối quan hệ giữa UBND quận, phường với các đơn vị liên quan tại địa phương; đề nghị không thí điểm phân quyền thầm quyền điều chỉnh quy hoạch thành phố và điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị và cần làm rõ thêm một số vấn đề khác trong thí điểm các cơ chế liên quan đến công tác quản lý tài chính - ngân sách.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác, nhiều ý kiến đại biểu đồng tình về sự cấp thiết trong việc ban hành dự thảo Nghị quyết, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn về cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND quận, phường và UBND thành phố, vấn đề kiểm soát quyền lực của mô hình chính quyền đô thị, cân nhắc thí điểm các cơ chế đặc thù cho thành phố Đà Nẵng để phù hợp với thực tiễn địa phương và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trọng Huy, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 816 - 8157 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 816 - 8157 dòngFirstPrevNextLast v