Cắt giảm dự toán chi cấp ngân sách thành phố
Ngày đăng: 23/05/2020
Theo kịch bản về tăng trưởng kinh tế của thành phố dưới tác động của Covid-19, dự kiến dịch bệnh nếu được khống chế trong quý 2/2020 thì GDRP thành phố tăng 4,67%, theo đó số thu nội địa trên địa bàn thành phố (không kể tiền sử dụng đất) dự kiến là 14.206 tỷ đồng, bằng 58,38% dự toán, hụt thu 7.567 tỷ đồng.
Trong đó, thu ngân sách cấp thành phố hụt 5.792 tỷ đồng và ngân sách quận huyện hụt 1.050 tỷ đồng. Theo Sở Tài chính, trước tình trạng thu ngân sách thiếu hụt như kịch bản trên, để bảo đảm thực hiện quy định của Luật ngân sách Nhà nước, sẽ cắt giảm dự toán chi cấp ngân sách thành phố 5.200 tỷ đồng bằng cách cắt giảm, giãn các nhiệm vụ chi chưa cần thiết, tiết kiệm 10% chi khác từ nay đến hết năm 2020 
Báo Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 241 - 2405 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 241 - 2405 dòngFirstPrevNextLast v