Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 24/05/2020
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
 Đại hội Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tập trung khắc phục những tồn tại theo các kết luận thanh tra, thực hiện minh bạch thông tin đất đai để người dân yên tâm, doanh nghiệp tiếp cận, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Nhiệm kỳ đến, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Trên cơ sở Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tham mưu các giải pháp để xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái, hiện đại và thông minh, thành phố đáng sống.

Minh Chi, Phương Huy

Tin liên quan

Trang 1 / 4 - 35 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 4 - 35 dòngFirstPrevNextLast v