Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI trình Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 12/06/2020
Ban Biên tập: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI đang hoàn thiện Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố sắp tới. Đây là văn kiện chính trị quan trọng đánh giá chặng đường 5 năm xây dựng và phát triển thành phố; đồng thời đề ra quan điểm, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng của thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

DaNang TV xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị quan trọng này đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thành phố, những người con Đà Nẵng sống xa quê hương nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Văn kiện, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.

Mọi ý kiến góp ý xin gửi về hộp thư: gopybaocaochinhtri@gmail.com

Sau đây là toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố TẠI ĐÂY

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Ngoài việc góp ý tất cả các nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; đề nghị tập trung vào một số nội dung chính sau đây:

1. Về chủ đề của Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường sức mạnh đồng thuận; phát huy các động lực tăng trưởng; xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.

2. Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020

Đề nghị cho ý kiến về:

- Bối cảnh tình hình trong Phần thứ nhất của dự thảo Báo cáo.

- Những thành tựu đạt được; hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố; những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong nhiệm kỳ ảnh hưởng đến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.

- Kết quả và sự đồng thuận của nhân dân đối với những chủ trương lớn của thành phố trên các lĩnh vực.

3. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Đề nghị cho ý kiến về:

- Dự báo tình hình, những thuận lợi, thách thức đối với thành phố Đà Nẵng trong nhiệm kỳ đến.

- Về mục tiêu tổng quát đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa thành phố Đà Nẵng trở thành một đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc, phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại; hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

- Về các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế để phấn đấu thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội có tính đột phá và khả thi trên từng lĩnh vực, từng ngành, không đi vào những biện pháp quá cụ thể, chi tiết, nhất là:

+ 3 trụ cột và 5 lĩnh vực mũi nhọn phát triển giai đoạn 2020-2025.

+ Triển khai thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW, Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức mô hình thí điểm chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng và quốc tế, tạo động lực tăng trưởng mới.

+ Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm, phù hợp với Quy hoạch tổng thể thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế, làm nền tảng cho thành phố phát triển bền vững, hướng đến xây dựng “thành phố đáng sống”.

- Về nhiệm vụ, giải pháp quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và cải cách tư pháp.

- Về nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng - chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, trong đó chú ý đến thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

- Về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

DaNang TV

Tin liên quan

Trang 1 / 15 - 148 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 15 - 148 dòngFirstPrevNextLast v