Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Ngày đăng: 06/07/2020
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm đến nay, Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã vận động được gần 2.000 tỉ đồng ở cấp Trung ương và địa phương, góp phần thiết thực ủng hộ khắc phục hậu quả của dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Mặt Trận cùng Bộ Lao động- Thương binh Xã hội đã giám sát 63/63 tỉnh thành phố kịp thời khắc phục những sai sót trong triển khai các gói hỗ trợ. Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép của Chính phủ, Mặt trận sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện tiết kiệm; tập trung phát triển kinh tế; đẩy mạnh phong trào đoàn kết, thi đua yêu nước.

Thu Hương, Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 847 - 8467 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 847 - 8467 dòngFirstPrevNextLast v