Định vị phát triển kinh tế xã hội Đà Nẵng trong giai đoạn mới
Ngày đăng: 06/07/2020
Theo điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì Quy hoạch tổng thể này đặt quan điểm phát triển thành phố theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng.

Cùng với đó, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, coi việc nâng chất lượng cuộc sống của người dân đạt ở mức cao là nhiệm vụ trung tâm, trong đó, tập trung phát triển 3 trụ cột chính là du lịch, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế biển; bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo, trật tự an toàn xã hội. Hai vấn đề mới được đề cập đó là Đà Nẵng là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo; hướng đến môi trường công nghiệp xanh.

Văn Hùng, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 847 - 8467 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 847 - 8467 dòngFirstPrevNextLast v