Kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
Ngày đăng: 07/07/2020
Quốc hội vừa ra Nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Cụ thể, Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12, ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14, ngày 11/11/2016 của Quốc hội đến hết 31/12/2025. Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Minh Chi, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v