Phát triển Sơn Trà thành trọng điểm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển của thành phố
Ngày đăng: 17/07/2020
Sáng ngày 17/7/2020, Đảng bộ quận Sơn Trà tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025, bầu Ban chấp hành Đảng bộ và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
 
 Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Theo báo cáo tại Đại hội, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn, giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân 5,13%/năm (giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 10,21%/năm). Cơ cấu kinh tế đến năm 2019, dịch vụ chiếm tỷ trọng hơn 68%; công nghiệp - xây dựng chiếm gần 27%; nông nghiệp chiếm 5,37%; thu nhập bình quân/người đạt 100,65 triệu đồng, gấp hơn 1,6 lần so với năm 2015. Tổng thu ngân sách địa phương giai đoạn 2015-2020 ước tăng bình quân gần 2,8%/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến đáng kể. Hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư với kinh phí hàng trăm tỷ đồng, đảm bảo 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày, không có học sinh tiểu học, trung học cơ sở bỏ học; 100% phường đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoàn thành chỉ tiêu thoát nghèo 100% vào năm 2018, sớm 2 năm so với nghị quyết đề ra. Đảng bộ quận tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, hàng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng yếu, kém; trên 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp 441 quần chúng ưu tú vào Đảng.

Đại hội đã thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025 với các nhiệm vụ trọng tâm như tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trọng tâm là phát triển mạnh dịch vụ du lịch và thủy sản; phát triển dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, trong đó, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với thực hiện Kết luận 89-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng và phát triển quận Sơn Trà trở thành đô thị hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ, kinh tế biển của thành phố. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với thực hiện chính quyền đô thị. Tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc quận Sơn Trà đến năm 2020 và những năm tiếp theo”.
 Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại Đại hội.  

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao những kết quả đạt được của quận trong 5 năm qua, trọng tâm là phát triển dịch vụ, du lịch, tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng văn hóa, văn minh đô thị... Tuy nhiên, kinh tế của quận phát triển chưa bền vững, quy mô còn nhỏ, sức cạnh tranh và hiệu quả trên một số lĩnh vực chưa cao, dịch vụ du lịch, thương mại chưa tương xứng với tiềm năng và hạ tầng đầu tư. Công tác quản lý quy hoạch, hạ tầng một số khu vực chưa đồng bộ; các thiết chế về văn hóa, giáo dục, y tế chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của quận.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị quận Sơn Trà tiếp tục đầu tư đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị. Đi đôi với phát triển kinh tế, cần chú trọng nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XII).

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Hùng, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v