Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng tham gia nghiên cứu khoa học, góp ý chính sách về bảo vệ môi trường
Ngày đăng: 19/07/2020
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố Đà Nẵng, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức Đại hội Đảng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 Toàn cảnh đại hội

Nổi bật nhất trong nhiệm kỳ qua, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường thành phố đã phối hợp tổ chức thành công Triển lãm “Đa dạng sinh học thành phố Đà Nẵng lần thứ 1 - năm 2013”, đã chủ trì khảo sát, xét các tiêu chí và đề xuất lập hồ sơ đăng ký cây Đa Sơn Trà là cây di sản Việt Nam. Các hội viên tham gia nghiên cứu khoa học, góp ý chính sách về bảo vệ môi trường, tham gia tư vấn và phản biện xã hội trên các lĩnh vực đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, các dự án Cải tạo môi trường của thành phố như xử lý ô nhiêm các tuyến sông suối, kênh hồ, âu thuyền Thọ Quang, xử lý rác thải sinh hoạt; đánh giá tác động từ dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô, Công viên đại dương Sơn Trà… Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hội tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về thiên nhiên và môi trường, tiếp tục đề xuất bảo tồn cây di sản, tăng cường công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế. Đại hội đã tiến hành bầu và ra mắt Ban Chấp hành Hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Anh Quân, Tấn Yên

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v