Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng: 8 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng: 21/07/2020
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng lần thứ 2 tổ chức sáng ngày 21/7/2020, đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TW và xây dựng quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XIII.
 Toàn cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy và các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện và đạt một số kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành và cấp trên giao; đã tham mưu và triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trước ảnh hưởng của dịch bệnh. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo triển khai cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ IX Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2020. Trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch được giao; triển khai thực hiện 12 chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị đã tổng kết việc thực hiện Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương và xây dựng quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XIII; đồng thời khen thưởng 12 tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành xuất sắc công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

Hà Hùng,Đình Hiền

Tin liên quan

Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 6 - 56 dòngFirstPrevNextLast v