Từ ngày 20/7/2020, nhiều thay đổi về biên chế công chức
Ngày đăng: 21/07/2020
Từ ngày 20/7/2020 - Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức được Chính phủ ban hành ngày 1/6/2020 sẽ chính thức có hiệu lực.
 Từ ngày 20/7/2020, nhiều thay đổi về biên chế công chức 

Trong đó, có nhiều thay đổi đáng chú ý. Cụ thể, việc điều chỉnh vị trí việc làm sẽ được thực hiện khi cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ xác định vị trí việc làm hoặc được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Vị trí việc làm được phân loại theo khối lượng công việc; theo tính chất, nội dung công việc. Về biên chế công chức sẽ được xác định dựa vào: Vị trí việc làm và khối lượng công việc; thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin. Cũng theo Nghị định số 62, chậm nhất là ngày 15/6 hằng năm, các bộ, ngành, địa phương phải gửi hồ sơ kế hoạch biên chế công chức về Bộ Nội vụ để thẩm định.

Minh Chi

Tin liên quan

Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 10 - 95 dòngFirstPrevNextLast v