Tăng cường thiết bị, sinh phẩm phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19
Ngày đăng: 04/08/2020
Bộ Y tế cũng vừa đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị trong và ngoài ngành y tế tăng cường thiết bị, sinh phẩm phục vụ cho công tác xét nghiệm Covid-19 nhằm đảm bảo việc chấn đoán, phát hiện sớm virus SAR-CoV-2 tại chỗ, đồng thời đảm bảo sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương khác.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng yêu cầu những đơn vị đủ năng lực làm xét nghiệm thì phải làm xét nghiệm mà không chờ các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pastuer đánh giá, thẩm định. Ngoài ra, có thể huy động nguồn lực y tế tư nhân đủ năng lực xét nghiệm tham gia tiến hành xét nghiệm Covid-19.

Bộ Y tế

Tin liên quan

Trang 1 / 44 - 436 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 44 - 436 dòngFirstPrevNextLast v