Lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày đăng: 10/09/2020
Sáng ngày 10/9/2020, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thanh Quang và Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng Đặng Thị Kim Liên cùng chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng và các hội, đoàn thể thành phố vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện khối Mặt trận và các hội, đoàn thể thành phố đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, các đại biểu thống nhất cao với chủ đề của đại hội đã mang tính khái quát cao và định hướng rõ yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn tới. Dự thảo báo cáo chính trị cũng đã tập trung trí tuệ, phản ánh toàn diện bức tranh kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt đã nêu bật những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Về phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ đến, các ý kiến đề nghị cần dự báo sát tình hình trong nước và quốc tế, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19 để có những hoạch định phát triển phù hợp. Cần tăng cường công tác đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Đề ra cơ chế kiểm soát quyền lực. Đối với vấn nạn chạy chức chạy quyền, chạy bằng cấp cần có biện pháp giám sát, xử lý hiệu quả hơn. Về công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã có nhiều kết quả tốt nhưng cần quyết liệt hơn nữa, nhất là việc thu hồi tài sản. Những hạn chế kéo dài trên lĩnh vực giáo dục cũng cần được khắc phục sớm và triệt để. Một số ý kiến cũng đề nghị thay đổi một số cụm từ chưa phù hợp trong dự thảo báo cáo chính trị.

Văn Hùng, Hoàn Vũ

Tin liên quan

Trang 1 / 12 - 112 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 12 - 112 dòngFirstPrevNextLast v