Tạo điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam
Ngày đăng: 15/09/2020
Bộ Y tế có Công văn khẩn gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, người Việt Nam có yêu cầu được cấp Giấy xác nhận không dương tinh với virus SARS-CoV-2, nhằm mục đích xuất cảnh đi lao động, học tập ở nước ngoài.
Tạo điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại
Việt Nam. 

Bộ Y tế cũng đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao hoặc tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hoặc các tổ chức, đơn vị đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài lập danh sách cụ thể, gửi cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia hoặc cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành để được xem xét, hướng dẫn thực hiện xét nghiệm. Các cơ sở xét nghiệm thực hiện xét nghiệm và cấp Giấy xác nhận đối tượng không dương tính với virus SARS-CoV-2 cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu.

Minh Chi, Văn Hải

Tin liên quan

Trang 1 / 45 - 450 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 45 - 450 dòngFirstPrevNextLast v