Điểm sàn xét tuyển của Đại học Đà Nẵng tăng từ 1 đến 3 điểm
Ngày đăng: 19/09/2020
Đại học Đà Nẵng vừa thông qua ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 vào các trường Đại học thành viên, đơn vị đào tạo trực thuộc. Theo đó, điểm sàn các ngành đều tăng từ 1-3 điểm so với năm 2019.
 Điểm sàn xét tuyển của Đại học Đà Nẵng tăng từ 1 đến 3 điểm 

Cụ thể, Trường Đại học Bách khoa có điểm sàn xét tuyển từ 15 đến 18 điểm. So với năm 2019, tăng từ 1-3 điểm. Trường Đại học Kinh tế có 4 ngành điểm sàn xét tuyển cao nhất là 18 điểm, các ngành còn lại có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm.  Trường Đại học Sư phạm: 15-17 điểm. Trường Đại học Ngoại ngữ 15 -18,5 điểm. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật 15 - 17 điểm. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt-Hàn và Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, mỗi đơn vị đều có 3 ngành cùng có điểm sàn xét tuyển là 15 điểm. Khoa Y Dược 19-22 điểm. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum từ 14 - 18,5 điểm.  4 ngành của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt-Anh có điểm sàn xét tuyển là 17 điểm.

Huyền Trân

Tin liên quan

Trang 1 / 214 - 2140 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 214 - 2140 dòngFirstPrevNextLast v