Dừng tổ chức hoạt động chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay để phòng, chống mưa lũ
Ngày đăng: 21/10/2020
Thành ủy Đà Nẵng vừa có Công văn số 4749-CV/TU về việc dừng tổ chức hoạt động chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay để phòng, chống mưa lũ. Nội dung công văn như sau:

Hiện nay, tình hình mưa bão, lũ lụt đang ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân các địa phương khu vực miền Trung và dự kiến tình hình mưa bão còn diễn biến phức tạp trong thời gian đến. Trước tình hình trên, Thường trực Thành ủy có ý kiến như sau:

1. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố dừng các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chưa cần thiết trong thời điểm hiện nay để chủ động triển khai phương án phòng, chống mưa bão.

2. Đề nghị Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung nêu trên và đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ nhân dân các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

3. Giao Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại do mưa lũ; đồng thời, là cơ quan đầu mối trong việc tiếp nhận, quản lý, cấp phát kinh phí, hiện vật ủng hộ đến các địa phương, đảm bảo kịp thời và đúng đối tượng.

VP Thành ủy Đà Nẵng

Tin liên quan

Trang 1 / 924 - 9237 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 924 - 9237 dòngFirstPrevNextLast v