Nhiều điểm mới về thời gian làm việc từ năm 2021
Ngày đăng: 01/11/2020
Từ 1/1/2021, Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực. Theo Bộ luật Lao động 2019 thì số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không được điều chỉnh không không quá 40 giờ trong một tháng.
 Hình minh họa

Một số trường hợp đặc biệt người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không bị giới hạn. Tuy nhiên, người lao động có thể từ chối nếu ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe. Người sử dụng lao động đồng thời cũng phải thông báo tới người lao động về thời gian làm việc. Cũng theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm thêm không quá 300 giờ/năm.

Thêm 4 công việc được quy định thời giờ làm việc riêng bao gồm tin học, công nghệ tin học. Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ. Thiết kế công nghiệp. Các công việc có tính chất đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

Văn Hùng

Tin liên quan

Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v
Trang 1 / 13 - 128 dòngFirstPrevNextLast v